Regulamin Serwisu


1. W chwili przyjęcia sprzętu zostaje wystawione zgłoszenie przez serwis komputerowy. Otrzymuje je osoba oddająca sprzęt do serwisu. Oryginał tego zgłoszenia jest jedyną podstawą do wydania sprzętu z serwisu.
2. Serwis nie odpowiada za ewentualne skutki, które wynikną ze zgubienia lub zniszczenia druku zgłoszenia przez Klienta.
3. Serwis komputerowy dokonuje diagnostyki / naprawy sprzętu przyjętego tylko pod kątem usterki jaka została zgłoszona serwisantowi.
4. Serwis komputerowy nie odpowiada za utratę danych która może wystąpić podczas wykonywania naprawy.
5. Rezygnując z naprawy Klient pokrywa koszty przeprowadzenia diagnozy sprzętu komputerowego w wysokości 80 zł.
6. W przypadku wykonania naprawy, Klient nie będzie obciążony kosztem diagnozy sprzętu komputerowego.
7. Serwis komputerowy udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę mechaniczną oraz wymienione części zamienne.
8. Serwis komputerowy udziela 1 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę oprogramowania.
9. Uszkodzone części, pozostałe po dokonanej naprawie zostają zutylizowane. O chęci zwrotu uszkodzonych części należy poinformować serwis w momencie zgłoszenia naprawy.
10. Warunkiem uznania reklamacji przez serwis jest dostarczenie dowodu wykonanej naprawy.
11. Usunięcie naklejek lub plomb serwisowych z serwisowanych urządzeń powoduje utratę gwarancji.
12. Sprzęt nie odebrany w ciągu miesiąca po zakończeniu naprawy lub diagnozy podlega naliczeniu opłaty magazynowej w wysokości 50zł za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania
13. Urządzenie podlega utylizacji w przypadku jego nieodebrania w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia naprawy.