Regulamin Serwisu


Serwis nie odpowiada za dane pozostawione w telefonie / kontakty, zdięcia, sms, ustawienia, itp /. Należy wykonać wcześniej kopie zapasową lub zlecić taką usługę w serwisie Alkom. Na wykonane czynności naprawcze serwis udziela 4 tygodnie gwarancji.
Naprawy sprzętu zawilgoconego, po upadkach i innych uszkodzeniach mechanicznych traktowane są jako naprawy podwyższonego ryzyka. Serwis nie udziela gwarancji na naprawę urządzeń tego typu. W trakcie ich naprawy mogą również ujawnić się uszkodzenia, nie zdiagnozowane podczas przyjęcia do serwisu. W takich przypadkach Alkom zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nie naprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi niż występujące podczas przyjęcia do serwisu.
Jeżeli klient nie godzi się na naprawę lub telefonu nie da się naprawić - koszt ekspertyzy /diagnozy/ wynosi 19zł. Części na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi ani rezygnacji z naprawy, zaliczka wpłacona na poczet zamawianej części w takim przypadku przepada. Serwis nie odpowiada za wady ukryte lub inne usterki nie zgłoszone przez zleceniodawcę,jak również za postępujący proces degradacji sprzętu!. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia do serwisu zgodnie z art.180 k.c. W związku z art. 60 k.c. serwis Alkom potraktuje to jako wole wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Przedmiotem zawartej umowy dotyczącym naprawy sprzętu jest umowa o dzieło w myśl rozumienia treści Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym będą mieć do niej zastosowanie przepisy w.w. Kodeksu. W ramach udzielonej gwarancji Firma Alkom zobowiązuje się wykonać nieodpłatną naprawę. Czas wykonania czynności naprawczych wynosi 14 dni chyba, że zachodzi konieczność sprowadzenia części lub jej specyfika wymaga wykonania dodatkowych pracochłonnych czynności wówczas czas ten może ulec wydłużeniu ale nie więcej niż 30 dni. O tym fakcie klient jest informowany za zachowaniem pierwszego z ww. terminów.
Ustalony termin realizacji zlecenia jest orientacyjny i może ulec zmianie, po ukończonej naprawie klient zostanie powiadomiony przez sms oraz e-mail.
Akceptuję powyższe warunki serwisu Alkom & regulamin który znajduje się na stronie www.alkom.krakow.pl oraz w salonach stacjonarnych Alkom.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia naprawy oraz powiadomienia o jej zakończeniu i możliwości odbioru zgodnie z art. 6 RODO