Regulamin Serwisu


1. Serwis nie wydaje duplikatów tego dokumentu i nie odpowiada za ewentualne skutki zgubienia tego dokumentu.

2. Szacowany czas diagnozy wynosi 3/4 dni robocze od daty dostarczenia sprzętu do naprawy. Czas ten jest orientacyjny i w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

3. Czas naprawy podawany jest przez serwisanta podczas przekazywania informacji o diagnozie sprzętu. Czas ten jest orientacyjny i w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

4. Ingerencja w sprzęt będący objęty gwarancją inną niż wydawana przez ProKomp może skutkować jej utratą. W przypadku jej utraty firma ProKomp nie ponosi odpowiedzialności.

5. W przypadku rezygnacji z naprawy naliczany zostaje koszt 50zł za diagnozę / weryfikację sprzętu.

6. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany w ciągu 21 dni kalendarzowych od zakończenia naprawy zostaną naliczone koszty magazynowe w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.

7. Jeżeli sprzęt po zakończeniu naprawy nie zostanie odebrany w ciągu 90 dni kalendarzowych od terminu ustalanego według punku 6, to zostanie on zutylizowany.

8. W przypadku wystawienia faktury za naprawę, pokwitowanie wydania sprzętu z serwisu nadal jest jedynym dokumentem potwierdzającym udzieloną gwarancję.

9. Niniejszy dokument stanowi podstawę do odbioru sprzętu, który został pozostawiony w serwisie przez osobę wymienioną w „Informacje o naprawie”.

10. Usterka mechaniczna jest podstawą do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.

11. Pełne warunki rękojmi/gwarancji są dostępne w siedzibie firmy Firma Handlowo Usługowa ProKomp.

12. Firma Handlowo Usługowa ProKomp nie ponosi odpowiedzialności za dane zgromadzone w naprawianym urządzeniu.

13. Jeżeli jest możliwa archiwizacji danych, to na życzenie Klienta ProKomp może te dane zarchiwizować za opłatą: 50zł za każde 20GB danych.