POLITYKA PRYWATNOŚCI


kto jest właścicielem tej strony?

Właścicielem tej strony (naprawiam.online) zwanej dalej Serwisem jest firma Sugar Mice Software, Arkadiusz Kuryłowicz z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 434/5 wpisana do CEiDG pod numerem NIP 5471824223, zwana w dalszej części tego dokumentu Operatorem.

Operator, na potrzeby kontaktu związanego z tą polityką, Serwisem, lub przetwarzaniem danych osobowych używa adresu email [email protected]

kto przetwarza dane?

Dane w ramach tej strony przetwarza Operator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwanej umową podpowierzenia, którą zawarła z nami firma: Dr Phone Poland Sp. z o.o. , A. Parczewskiego 9/1 , 62-800 Biskupice , NIP 6182193596 , którą dalej nazywać będziemy Podmiotem.

Na mocy tej umowy, Podmiot pozostaje administratorem Twoich danych osobowych i powinien poinstruować cię o zakresie, celu, sposobie przetwarzania danych, oraz prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Umowa podpowierzenia pomiędzy Podmiotem a Operatorem określa precyzyjnie zakres, w jakim Operator przetwarza Twoje dane osobowe. Zakresem tym jest wyłącznie realizacja usługi związanej z dostarczeniem dla Podmiotu oprogramowania wspierającego jego pracę, która polega polega na serwisowaniu sprzętu lub reagowaniu na zgłoszenia awarii.

Operator w celu realizacji usługi, może dalej podpowierzać dane, na podstawie umów pomiędzy Operatorem, a podmiotami trzecimi, przy czym celem dalszego podpowierzenia jest wyłącznie wykonanie zamówionej przez Podmiot usługi. Operator nie podpowierza danych poza obszar UE.

Niezależnie od instrukcji przekazanych przez Podmiot, zawsze masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych w ustawie RODO.

Oprócz danych osobowych Operator może otrzymywać inne dane, dotyczące Twojej aktywności w Serwisie: odwiedzane strony, ilość czasu spędzonego na stronie, adres IP, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

jakie dane osobowe przetwarzamy?

W Serwisie przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie danych niewrażliwych. Są to: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, oraz adres zamieszkania.

jakie ryzyka wiążą się z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną?

Powinieneś mieć świadomość, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo, narażasz się m.in. na ryzyko:

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

polityka cookie


 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Sugar Mice Software, Arkadiusz Kuryłowicz z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 434/5.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Powyższa polityka cookies opracowana została z wykorzystaniem wzoru udostępnionego przez IAB Polska na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl