Informacja o podmiocie przetwarzającym dane w celu realizacji usługi


O jakich danych mówimy?
Chodzi nam o dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, adres, które są zbierane w ramach baz danych systemu Serwisant Online. Nie zbieramy danych osobowych wrażliwych w rozumieniu ustawy RODO. Zebrane dane mogą podlegać profilowaniu.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będziemy my, czyli 'MIUIservice - Renata Kaźmierczak' z siedzibą w 'św. Rocha 151A 42-202 Częstochowa PL'.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celach wykonania usługi, między innymi, aby móc obsłużyć zlecone przez Ciebie, teraz, jak i w przyszłości naprawy, zgłoszenia poprzez ich identyfikację, oraz informowanie Cię o ich stanie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, dostawcom narzędzi informatycznych wspierających pracę naszej firmy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Bez względu na powyższe, Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom działającym poza obszarem UE.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych w (art. 15 RODO). Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub/oraz ich niezbędność do wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).